هدف از این کلاس:

  • تقویت بداهه پردازی
  • تقویت تخیل
  • افزایش اعتماد به نفس و مشارکت
  • آشنایی با فعالیت دست ورزی

زمان:
شنبه ها، یکشنبه ها، دوشنبه های شهریور و پاییز ۱۳۹۹

ساعت:
شنبه ها: ۱۱ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۳

یکشنبه ها: ۱۲ تا ۱۳

دوشنبه ها: ۱۲ تا ۱۳

کلاس آنلاین دوربازی با آیدا
کلاس آنلاین دوربازی با آیدا
کلاس آنلاین دوربازی با آیدا
کلاس آنلاین دوربازی با آیدا

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید