کلاس هاى آنلاین ورزش برای کودکان که این روزها در قرنطینگی خانه مانده اند و فعالیت کمی دارند.

شروع ثبت نام براى ١٠٠ نفر اول با تخفیف ۵٠ درصدى است.

 گروه سنى: ٧ تا ١٠ سال

زمان: شروع از ۱٧خرداد ۱۳۹۹ شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت: ۴/٣٠ تا ۵/٣٠

برای ثبت نام با شماره ٠٩١٩۵۵۵۵٨٠٠ تماس بگیرید.

کلاس هاى آنلاین ورزش کودکان
کلاس هاى آنلاین ورزش کودکان

نمایش ها و رویدادهای کودکانه این ماه را با این لینک دنبال کنید…

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید