کارگاه محرک رشد حسی حرکتی

هدف از کارگاه:
فعالیت‌های هدفمند جهت افزایش مهارت های حسی حرکتی کودک و پرورش هوش های چندگانه با مشارکت مادرهای عزیز میباشد
دریافت مشاوره در زمینه شناسایی عوامل موثر بر رفتار و یادگیری کودک و علل و راهکارهای مربوط، توجه به یکپارچگی یادگیری حسی از مشخصات این دوره است.

مربی کارگاه، خانم منیره قناد مدرس با مدارک تربیت درمانگر و اختلالات_یادگیری وارتقاء و پرورش هوشهای چندگانه در کودکان

یکشنبه هاساعت١١ تا ١٢
گروه سنی ٢ تا ٣ سال

دوشنبه هاساعت ١۵ تا ١۶
گروه سنی ٣ تا ۶ سال

دوشنبه ها ساعت ١٧ تا ١٨
گروه سنی ٧ تا ٩ سال

هزینه ماهانه ۱۶۰ هزار تومان

کارگاه هوش هشتگانه نارمک
کارگاه هوش هشتگانه نارمک

نمایش ها و رویدادهای کودکانه این ماه را با این لینک دنبال کنید…

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید