ثبت نام کلاس حضوری خصوصی نیمه خصوصی (۵-۴نفر) در  خانه خلاقیت غرب تهران آغازشد.

زمان: روزهای شنبه تیر ماه ۱۳۹۹

مربی: پرتو حکیم نژاد کارشناس ارشد علوم تربیتی با بیش از ۶ سال سابقه فعال در حوزه مادروکودک.

گروه سنی: ۳-۲ سال

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتربا شماره های زیر تماس بگیرید:

۴۴٠٠٠۵۴٠
۴۴٠٠٠۵۴١
۴۴٠٠٠۵۴٢
۴۴٠٢٠٨٩۴

کارگاه مادر و کودک هوش گاردنر
کارگاه مادر و کودک هوش گاردنر

نمایش ها و رویدادهای کودکانه این ماه را با این لینک دنبال کنید…

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید