این کارت تبریک زیبا را با کودکانتان درست کنید و از هدیه ی آن به دیگران لذت ببرید. کارت پستال قلب را می توانید در تعداد زیاد و رنگ های متنوع تهیه کنید تا کودکتان در عید نوروز به دوستانش آن را هدیه بدهد. البته این کارت برای هدیه روز ولنتاین هم بسیار مناسب است. برای تهیه ی آن فقط به چند مقوای رنگی، قیچی، چسب کاغذ و مداد احتیاج دارید.

تمامی مراحل ساخت این کارت تبریک قلبی شکل را به صورت تصویری برایتان در این مطلب آورده ایم. عکس ها را در زیر به ترتیب دنبال کنید و مراحل درست کردن آن را گام به گام انجام دهید. ابتدا باید طرح ها را روی کاغذ های رنگی دلخواهتان بکشید و با دقت دور آن را قیچی کنید. اگر کودکتان قصد مشارکت در ساخت این کاردستی دارد، در این مرحله می توانید قیچی کردن را به او یاد دهید.

البته اگر مطمئن هستید آنقدری بزرگ شده است که به خودش آسیبی نرساند و یا دردسر ایجاد کند! پس از آماده کردن مقواهای قیچی شده آن ها را طبق عکس ها روی کارت بچسبانید و در آخر قلب را از وسط تا کنید. کارت هدیه ی شما آماده است. متن دلخواهتان را بنویسید و آن را به عزیزانتان هدیه دهید.

ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین

 

ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین
ساخت کارت پستال قلب ؛ هدیه روز ولنتاین