بالن آرزوها از سنت های شرق دور است که مدت زیادی نیست به کشور ما آمده است. این بالن های کاغذی از جمله وسایل ساده و سرگرم کننده و بی خطر به خصوص برای جشن های چهارشنبه سوری است که می تواند اوقات خوشی را برای شما و خانواده تان فراهم کند. ساخت بالن آرزوها را در ویدئو زیر یاد بگیرید و انجام دهید.

بعضی مردم دنیا بر این باورند که پرواز دادن این بالن ها خوش شانسی می آورد. می توانید آرزوها و نگرانی هایتان را روی بالن بنویسید و آن را به آسمان بفرستید.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید