وسایل مورد نیاز:

یک قوطی نوشابه خالی
بادکنک
یک سر پر مو

آزمایش را شروع کنیم:

۱. قوطی را در کنار خود روی یک سطح صاف مانند میز قرار دهید.

با برق استاتیک می توانید یک غلتک بسازید
با برق استاتیک می توانید یک غلتک بسازید

۲. بادکنک را خیلی سریع به موهای خود به عقب و جلو بمالید.با برق استاتیک می توانید یک غلتک بسازید
با برق استاتیک می توانید یک غلتک بسازید

۳. بالون را نزدیک به قوطی نگه دارید بدون اینکه در واقع قوطی را لمس کنید. قوطی شروع به چرخیدن به سمت بالون می کند!

با برق استاتیک می توانید یک غلتک بسازید
با برق استاتیک می توانید یک غلتک بسازید

وقتی بالون را از طریق موهای خود می مالید، الکترون های نامرئی (با بار منفی) روی سطح بالون جمع می شوند. این الکتریسیته ساکن نامیده می شود که به معنای “الکتریسیته غیر متحرک” است. الکترون ها می توانند اجسام بسیار سبک (با بار مثبت) را به سمت خود بکشند، مانند قوطی نوشابه.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید