این آزمایش سرگرم کننده علمی برای کودکان است که رنگین کمان درست میکنند. فقط با استفاده از چند مورد ساده و روزمره می توانید نحوه عملکرد رنگین کمان ها را از یک فعالیت تعاملی و عملی بدانید.

  • یک لیوان آب (حدود سه چهارم پر)
  • کاغذ سفید
  • یک روز آفتابی
یک رنگین کمان درست کنید
یک رنگین کمان درست کنید

لیوان آب و کاغذ را با نور خورشید به بخشی از اتاق ببرید (نزدیک پنجره خوب است).
لیوان آب را (مراقب باشید که نریزد)  بالای کاغذ نگه دارید و تماشا کنید که نور خورشید از لیوان آب عبور می کند ، شکسته می شود (خم می شود) و رنگین کمانی از رنگ را روی ورق کاغذ شما ایجاد می کند.
سعی کنید لیوان آب را در ارتفاعات و زوایای مختلف نگه دارید تا ببینید آیا تأثیر دیگری دارد.

یک رنگین کمان درست کنید
یک رنگین کمان درست کنید

اینم ببین، جالبه! آزمایش آسان علمی آهنربا


در حالی که به طور معمول رنگین کمان را به عنوان قوس رنگی در آسمان می بینید، اما در شرایط دیگر نیز می توانند تشکیل شوند. ممکن است شما یک رنگین کمان را در یک چشمه آب یا در مه یک آبشار دیده باشید.
رنگین کمان ها در هنگام شکستن نور خورشید (خم شدن) هنگام عبور از قطرات باران، در آسمان تشکیل می شوند ، نور هنگام عبور از لیوان آب شما نیز، به همان شیوه عمل می کنند. نور خورشید شکسته می شود و آن را به رنگ های قرمز ، نارنجی ، زرد ، سبز ، آبی ، نیلی و بنفش جدا می کند.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید