شعر چپ چپ راست راست : شعر خواندن یک روش برای آموزش چپ و راست به کودکان هست که مهارت شناخت راست و چپ عموما تا شش سالگی باید به کودک یاد داده شود. آموزش مفهوم چپ و راست برای کودکان با دست راست و چپ راحت تر خواهد بود.  شعر دست راست و چپ  و شعر چپ چپ راست راست عمو پورنگ را برای کودک بخوانید.  تکان دادن عضلات در حین خواندن کمک می کند تا مفهوم چپ و راست راحت تر به خاطر سپرده شود.

شعر چپ چپ راست راست ؛ آموزش چپ و راست به کودکان
شعر چپ چپ راست راست ؛ آموزش چپ و راست به کودکان

شعر چپ چپ راست راست عموپورنگ  

چپ چپ چپ چپ راست راست راست
ایران ایران وطن ماست
چپ چپ چپ چپ راست راست راست
ایران ایران وطن ماست
کوه و دشت و صحرایش
سرسبز و پاک و زیباست
بالابالابالابالا کوه بلندش البرز است
قله ی تیزش آن بالاست
پایینه پایینه
پایینه پایینه
دریایش با رنگ آبی پیداست
چپ چپ چپ چپ راست راست راست
ایران ایران وطن ماست
چپ چپ چپ چپ راست راست راست
ایران ایران وطن ماست
در چشم ما زیباتر
از هرجای این دنیاست

شعر من دوتا چشم دارم

من دو تا پا دارم         هر دو تا پویاست
یکی پای چپ یکی پای راست
من دو تا دست دارم       هر دو تواناست
یکی دست چپ یکی دست راست
من دو تا چشم دارم       هردو تا بیناست
یکی چشم چپ یکی چشم راست
من دو تا گوش دارم      هر دو شنواست
یکی گوش چپ یکی گوش را

مربیان عزیز می توانند برای طرح درس چپ و راست و اموزش چپ و راست به پیش دبستانی ها از کاربرگ اموزش چپ و راست  در تصویر این متن استفاده کنند و از بچه ها بخواهند ماهی هایی که به سمت چپ و یا راست میروند را با رنگ آمیزی مشخص کنند.

برای خواندن قصه کودکانه آموزش چپ و راست با ما همراه باشید.

قصه گربه کوچولو و  آموزش چپ و راست

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید