بخش مهد کودک های سرسره با هدف معرفی دقیق و کامل ویژگی های مهد کودک های شهر تهران تلاش دارد خانواده ها را در پیدا کردن مهد کودک مناسب فرزند خود همراهی کند.

شما در بخش مهد کودک های سرسره، می توانید امکانات و ویژگی های مهد کودک های منطقه مورد نظرتان را بررسی کنید و مهد کودک دلخواه و مناسب کودک خود را پیدا کنید.

منطقه ۱

منطقه ۲

منطقه ۳

قصه “هدیه عید”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره هدیه گرفتن قصه شب"هدیه عید": قبل از رسیدن عید مادر سخت سرگرم تهیه هدیه بسیار جالبی برای پسر کوچکش...

شعرهای کودکانه عید نوروز و هفت سین

عید نوروز از جشن های بزرگ ایرانیان است که کودکان همیشه برای فرا رسیدن این عید بزرگ لحظه شماری می کنند؛ در این مطلب،...

قصه عمو نوروز و ننه سرما

قصه ای کودکانه درباره عمو نوروز و ننه سرما قصه عمو نوروز و ننه سرما: یکی بود، یکی نبود. پیر مردی بود به نام عمو...

منطقه ۴

منطقه ۵

منطقه ۶

منطقه ۷

منطقه ۸

منطقه ۹

منطقه ۱۰