بخش مهد کودک های سرسره با هدف معرفی دقیق و کامل ویژگی های مهد کودک های شهر تهران تلاش دارد خانواده ها را در پیدا کردن مهد کودک مناسب فرزند خود همراهی کند.

شما در بخش مهد کودک های سرسره، می توانید امکانات و ویژگی های مهد کودک های منطقه مورد نظرتان را بررسی کنید و مهد کودک دلخواه و مناسب کودک خود را پیدا کنید.

منطقه ۱

منطقه ۲

منطقه ۳

شعر زیبای سلام ؛ آموزش سلام دادن به کودک

شعر زیبای سلام ؛ آموزش سلام دادن به کودک : آموزش سلام دادن به کودک با شعر میتواند برای مادران و مربیان عزیز راحت تر...

قصه “فداکاری هوشی”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره فداکاری قصه شب"فداکاری هوشی": یکی از روزهای گرم تابستان بود. هوشی که یک سگ گله بود در دشت به...

قصه “شیر و پشه ها”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره غرور بیجا قصه شب"شیر و پشه ها": یک روز تابستان شیر خیلی تشنه شد، اما گرمای خورشید همه آب...

منطقه ۴

منطقه ۵

منطقه ۶

منطقه ۷

منطقه ۸

منطقه ۹

منطقه ۱۰

اگه میخوای عید 1400 هی “حوصلم سررفته!” نشنوی
کیدزی بازی رو نصب کن!