بخش مهد کودک های سرسره با هدف معرفی دقیق و کامل ویژگی های مهد کودک های شهر تهران تلاش دارد خانواده ها را در پیدا کردن مهد کودک مناسب فرزند خود همراهی کند.

شما در بخش مهد کودک های سرسره، می توانید امکانات و ویژگی های مهد کودک های منطقه مورد نظرتان را بررسی کنید و مهد کودک دلخواه و مناسب کودک خود را پیدا کنید.

منطقه ۱

منطقه ۲

منطقه ۳

قصه “بوکولا”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره باهوشی بوکولا یک افسانه آفریقایی است. مردم قاره آفریقا از نژادهای مختلف با دین ها و زبان های گوناگون...

قصه بهمن ماه

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره ماه بهمن بهمن ماه یکی از پسران خورشید خانم بود. یکی از دوازده فرزندان او. خورشید خانم بهمن ماه را...

قصه “زمین و آسمان مال کیست؟”

غصه ای کودکانه و آموزنده درباره عذر خواهی کردن به خاطر کار اشتباه قصه شب”زمین و آسمان مال کیست؟”: روی یک درخت بزرگ، دو پرنده،...

منطقه ۴

منطقه ۵

منطقه ۶

منطقه ۷

منطقه ۸

منطقه ۹

منطقه ۱۰

اگه میخوای عید 1400 هی “حوصلم سررفته!” نشنوی
کیدزی بازی رو نصب کن!