در این کلیپ ساخت انگشترهای کاغذی را به شما آموزش می دهیم. درست کردن این انگشترها یک کاردستی و سرگرمی فوق العاده برای دختر بچه ها است. به آنها کمک کنید تا از این انگشتران رنگارنگ برای خود درست کنند.

ساخت نمونه ی دیگری از انگشترهای کاغذی را هم می توانید در این لینک ببینید.