فقط با چند تکه کاغذ رنگی می توانید این مرغ کاغذی بامزه را همراه با کودکتان بسازید و علاوه بر سرگرمی؛ خلاقیت فرزندتان را نیز پرورش دهید.