چه زمانی در دوران بارداری باید واکسن کزاز زد؟

سوال : همسر من ۲۷ سالش است و اولین تزریق واکسن کزاز را در طول ۳.۵ ماهگی بارداری خود داشت. اگر دومین تزریق واکسن کزازش را در طول ۵.۵ ماهگی بارداری داشته باشد، مشکلی پیش می آید؟

جواب :

تزریق دوم ۴ هفته پس از تزریق اول انجام می شود.

اگر همسر شما سری اول کامل ایمن سازی واکسن کزاز را دریافت نکرده است ( یعنی، سه دوز اول در زمان نوزادی، چهارمین در زمان ۴ تا ۷ سالگی و پنجمین در زمان ۷ تا ۱۲ سالگی )، یا مشخص نیست، نیاز است که از اولین ویزیت خود ۳ دوز واکسن دریافت کند ( هر زمانی در دوران بارداری )، تزریق دوم ۴ هفته پس از تزریق اولین واکسن انجام می شود، و سومین تزریق ۶ ماه بعد از دومین واکسن انجام می شود.

تزریق های چهارم و پنجم به مدت یک سال و پس از آن ( پس از بارداری ) برای تکمیل دوره انجام می شود. اما اگر او واکسیناسیون اولیه خود را کامل دریافت کرده باشد، اما در طی ده سال گذشته واکسن های تقویتی دریافت نکرده است، ۲ تزریق دیگر دارد (یکی در اولین ویزیت، و دومی ۴ هفته بعد از آن ). اگر در طی ده سال اخیر تقویت کننده دریافت کرده باشد، فقط یک تزریق نیاز دارد.

واکسن کزاز در بارداری

آیا تزریق واکسن سه گانه در طول دوران بارداری خطرناک است؟

این روزها به جای توکسوئید کزاز ساده، سازمان جهانی بهداشت استفاده از تی دی ( توکسوئید کزاز با واکسن دیفتری با دوز کم ) در طول دوران بارداری را توصیه می کند. این سازمان همچنین توصیه می کند، اگر فردی در طی دو سال گذشته واکسن های تقویت کننده دریافت کرده است، می تواند به جای اینکه قبل از زایمان از واکسن تی دی استفاده کند، درست پس از زایمان واکسن سه گانه را تزریق کند.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید