همه چیز در مورد رحم اجاره ای
از مشکلات و فواید رحم اجاره ای چه می دانید؟ در روش IVF یا میکرواینجکشن، چه زنانی خودشان توانایی و امکانِ پرورشِ جنین آزمایشگاهی را ندارند و ناچارند از رحم زن دیگری کمک بگیرند؟ یک طرفِ ماجـرا زنی است که به هر دلیل، توانایی پرورش و نگهداری جنین را در...