جنسیت نوزاد می تواند ویار صبحگاهی را بدتر کند

خبر بارداری خبر خوشی برای والدین است. به خصوص برای آن هایی که برای بار اول آن را تجربه می کنند. اما آن چیزی...

تاثیر خوردن صبحانه و رژیم غذایی پرچرب در پسر دار شدن

خوردن صبحانه و رژیم پرچرب در اوایل بارداری شانس پسر دار شدن را افزایش می دهد. تحقیقات جدید می گوید: هر چیزی که یک...

بیشتر بخوانید

اگه میخوای عید 1400 هی “حوصلم سررفته!” نشنوی
کیدزی بازی رو نصب کن!