نشانه های پسر دار شدن یا دختر دار شدن

راه رفتن در حالی که پای راست‌تان را جلو میگذارید به این معناست که شما پسر دارید و اگر پای چپ‌تان را اول جلو...

جنسیت نوزاد می تواند ویار صبحگاهی را بدتر کند

خبر بارداری خبر خوشی برای والدین است. به خصوص برای آن هایی که برای بار اول آن را تجربه می کنند. اما آن چیزی...