تعیین جنسیت از طریق ضربان قلب جنین

یکی دیگر از باورهای زنان قدیمی در مورد تعیین جنسیت نوزاد، استفاده از تعداد ضربان قلب برای پیشگویی جنسیت نوزاد است. چه کسی می داند...

بیشتر بخوانید