حال و هوای این روزها برای نسل جدید خیلی بیگانه و نا آشنا به نظر می رسد. با اینکه در تمامی مراکز آموزشی و مدارس ابتدایی و حتی مهد کودک ها به مناسبت دهه فجر ویژه برنامه های متعددی برگزار می شود، اما باید وقایع دهه فجر و پیروزی انقلاب ایران را به نحوی برای آنان ملموس تر کرد.

برای آنان وقایع انقلاب اسلامی را تعریف کنید. عکس های دهه فجر و ۲۲ بهمن را به بچه ها نشان دهید و وقایع هر عکس را برایشان تعریف کنید. به همین منظور در این مطلب آلبومی از عکس های دهه فجر و بیست و دو بهمن را گردآوری کرده ایم. از آنها استفاده کنید.

از کودکان بخواهید در مورد چیزی که از انقلاب و دهه فجر فهمیدند برایتان نقاشی بکشند و با شما صحبت کنند. نمونه های نقاشی بچه ها در مورد دهه فجر را به آنها نشان دهید.

همچنین می توانید شعر های کودکانه در مورد دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی را با بچه ها تمرین کنید و به شکل سرود بخوانید. ایده های بیشتر را در مطلب برنامه های پیشنهادی دهه فجر در مدارس و مهد کودک ها دنبال کنید.


پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید