در این آزمایش بچه ها تاثیر باد را در به وجود آمدن حرکت اجسام درک میکنند. می توانید با این آزمایش ساده در مدرسه و خانه بچه ها را در جریان این آزمایش بگذارید.

وسایل مورد نیاز

  •  بالون (بادکنک)
  • نخ ضخیم حدود یک متر
  •  نی پلاستیکی
  • نوار چسب

آزمایش را شروع کنیم:

  1. یک سر نخ را به صندلی ، دستگیره درب یا تکیه گاه دیگر ببندید.
  2.  از انتهای دیگر نخ را داخل نی رد کنید.
  3. نخ را محکم بکشید و آن را به تکیه گاه دیگری در اتاق ببندید.
آزمایش فیزیک حرکت بالن
آزمایش فیزیک حرکت بالن

۴. بادکنک را باد کنید (اما آن را گره نزنید) انتهای بادکنک را با دست نگه دارید و همانطور که در عکس نشان داده شده بادکنک را به نی بچسبانید.

آزمایش فیزیک حرکت بالن
آزمایش فیزیک حرکت بالن

۵. شما آماده راه اندازی بالن هستید.

۶. بادکنک را رها کنید و پرواز موشک را تماشا کنید!

آزمایش فیزیک حرکت بالن
آزمایش فیزیک حرکت بالن

به کودکان توضیح دهید چگونه کار می کند؟

همه چیز در مورد هوا است … وقتی هوا از بالون خارج می شود، یک حرکت رو به جلو ایجاد می کند.
رانش نیروی هل دهنده است که توسط انرژی ایجاد می شود. در آزمایش بالون ، رانش ما از انرژی بالون ناشی می شود که هوا را به بیرون منتقل می کند.
در یک موشک واقعی، رانش با نیروی سوزاندن سوخت موشک هنگام انفجار از موتور موشک ایجاد می شود. 

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید