در این آزمایش وجود جاذبه زمین را از طریق آهنربا به کودک نشان میدهیم.

وسایل مورد نیاز:

  • سیخ کوچک چوبی
  • نخ
  • گیره کاغذ
  • قیچی
  • نوار چسب
  • آهن ربا های قوی
  • خط کش فلزی
  • لگو، کتاب یا سایر مطالب برای انباشته شدن

دستورالعمل آزمایش:

۱. با گره زدن چند گیره کاغذ به نخ ها شروع کنید. سپس نخ را به یک سیخ کوچک ببندید.

آزمایش آسان علمی آهنربا
آزمایش آسان علمی آهنربا

۲. سیخ کوچک را بلند کنید تا گیره های کاغذ از نخ آویزان شود. اندازه های نخ باید یکی باشد و همه گیره ها در یک ردیف قرار بگیرند. از کودک خود بپرسید گیره ها در کدام سمت قرار میگیرد؟

آزمایش آسان علمی آهنربا
آزمایش آسان علمی آهنربا

۳. درمورد چگونگی جاذبه زمین و آنچه ما و سایر چیزها را نگه می دارد با کوک خود صحبت کنید. گیره های کاغذ توسط گرانش به سمت زمین کشیده می شوند، اما نمی توانند سقوط کنند زیرا نخ آنها را در هوا نگه داشته است. مهم نیست که میله رولپلاک را کج کنیم، گیره های کاغذ هنوز توسط نیروی جاذبه مستقیم به سمت زمین کشیده می شوند.

آزمایش آسان علمی آهنربا
آزمایش آسان علمی آهنربا

۴. سه آهن ربا را در امتداد خط کش فلزی قرار دهید.آزمایش آسان علمی آهنربا
آزمایش آسان علمی آهنربا

۵. خط کش را از دو دسته لگو یا کتاب معلق کنید. آهن ربا رو به پایین است.

آزمایش آسان علمی آهنربا
آزمایش آسان علمی آهنربا

 

۶. گیره های کاغذ را برداشته و سیخ کوچک خود را از نخ خارج کنید. یک گیره کاغذ بردارید و آن را نگه دارید تا زمانی که در زیر آهنربا اول معلق شود. نخ را روی سطحی که فعالیت شما روی آن است بچسبانید. این کار را با دو گیره کاغذ دیگر انجام دهید. کودک باید متوجه شود که در مقابل اهنربا جاذبه زمین کار نمیکند.

آزمایش آسان علمی آهنربا
آزمایش آسان علمی آهنربا

۷. پس از ضربه زدن به نخ ها در جای خود زیر آهنربا، خط کش را بردارید و مشاهده کنید چه اتفاقی می افتد. همه گیره های کاغذ به زمین می افتند!

آزمایش آسان علمی آهنربا
آزمایش آسان علمی آهنربا

۸. خط کش را با آهن ربا دوباره بالای گیره های کاغذ قرار دهید. هر گیره کاغذ را به آرامی به سمت هر آهن ربا بلند کنید تا همه معلق شوند. کودک از دیدن این صحنه حتما هیجان زده میشود.

این آزمایش را می توانید در ویدئو زیر مرحله به مرحله ببینید:

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید