کلاس حضوری خصوصی نیمه خصوصی (۵-۴نفر) .

مربی: پریسا شهسواری کارشناس نقاشی با بیش از ٨ سال سابقه فعال در حوزه مادروکودک و کودک.

گروسنی:  ۵  –  ۳/۵ سال

زمان: روزهای دوشنبه تیر ماه ۱۳۹۹

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید:
۴۴٠٠٠۵۴٠
۴۴٠٠٠۵۴١
۴۴٠٠٠۵۴٢
۴۴٠٢٠٨٩۴

کارگاه کودک، من هنرمند
کارگاه کودک، من هنرمند

نمایش ها و رویدادهای کودکانه این ماه را با این لینک دنبال کنید…

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید