معلم همان کسی هست که در روز اول مدرسه برای ماندن پیش آن گریه می کردیم و در نهایت در روز آخر مدرسه برای جدایی از آن نیز باز گریه می کنیم گریه روز اول برای ترسیدن و تنها ماندن پیش افراد نا شناس است و گریه آخر برای جدایی از معلمی مهربان و دلسوز که به ما علاقه بر آموزش و علم آموزش و ایثار و فداکاریو مهربانی و از خود گذشتگی داد

معلم که به ما درس زندگی داد. زندگی ای که سراسر فراز و نشیب هایی دارد که تنها با یادگیری و آموزش و تجربه ی دیگران می توان آن را سپری کرد که معلم بهترین آموزش دهنده این موضوع است.

نمونه ای از انشا کودکان در مورد روز معلم
نمونه ای از انشا کودکان در مورد روز معلم

معلم مادر دوم همه دانش آموزان است. برای دانش آموزانی خود ناراحت می شود و در کنار آن همراه آنها خوشحال می شود.. همچنین کودکی با آنها بازی می کند و هنگام مریضی آنها برایشان مادری می کند ودلواپس و نگران آینده ی دانش آموزان یا

معلم پرورش دهنده همان کودکی است که در آینده نقشی مهم در جامعه ایفا می کند و به گونه ای آینده سازی مملکت خویش هست.

معلم شغل انبیا بوده و شغلی مقدس است و همه ساله روز ۱۲ اردیبهشت را به مناسبت روز معلم جشن می گیرند تا از معلم خود سپاسگذاری کنند

روزت مبارک معلم من

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید