مهم‌ترین چالش‌های والدین در تربیت و در ارتباط گرفتن با کودکان چگونگی کنترل خشم آن‌هاست. ازآنجایی‌که واکنش‌های هیجانی خیلی زودتر از بخش‌های منطقی ذهن فعال می‌شوند و به تکامل می‌رسند، کودکان در مواجهه با موقعیت‌های هیجانی و ناکام کننده شروع به پرخاشگری، لجبازی و حتی آزار و اذیت دیگران می کنند.

زمان:  شنبه‌ها ساعت ١٠-١١ و ١١:١۵-١٢:١۵

مکان : باغ کتاب

تلفن: ۰۹۰۲۷۱۱۸۸۷۲

نمایش ها و رویدادهای کودکانه این ماه را با این لینک دنبال کنید…

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید