• استعداد یابی کودکان
  • ویژه کودکان ۳ تا ۱۰ سال
  • هوش غالب والدین
  • سنجش هوش و مهارت کودک
  • آزمون عملی
  • مشاوره فردی
  • ارائه کارنامه دیجیتال

زمان: اردیبهشت و خرداد ماه ۹۹

هزینه کارگاه: ۱۵۰ هزار تومان

آدرس: وبینار (آدرس کامل بعد از مرحله پرداخت در بلیت صادر شده درج می گردد. لطفا از بلیت خود عکس گرفته و همراه داشته باشید.)

تلفن: ۰۹۱۰۰۰۴۹۳۶۴

 

نمایش ها و رویدادهای کودکانه این ماه را با این لینک دنبال کنید…

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید