قصه “هدیه شاه پریان”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره خبرچینی قصه شب "هدیه شاه پریان": روزی از روزها آقا موش آمد برود به لانه اش که دید دم...

قصه “اگر گفتی چقدر دوستت دارم”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره دوست داشتن قصه شب "اگر گفتی چقدر دوستت دارم": توی فصل بهار خرگوش خانم صاحب یک بچه خرگوش قشنگ...

قصه “هر کسی کار خودش”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره کار درست انجام دادن روسیه یک کشور اروپایی است. کشوری بزرگ است که مردم آن به زبان روسی صحبت...

قصه “چگونه ماناباس به آتش دست یافت؟”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره گول خوردن بومیان آمریکا مردمانی هستند که از سالهای بسیار دور در آمریکا زندگی می کنند. آنها مردمانی با...

قصه “یک، دو، سه، پرواز”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره تقلید کردن قصه شب "یک، دو، سه، پرواز": روزی باد تندی وزید. باد بچه گنجشکی را از توی لانه...

قصه “سگ سفید کوچولو”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره کمک کردن قصه شب"سگ سفید کوچولو": یک سگ کوچولوی پشمالو بود که چشم های درشت قهوه ای داشت و...

قصه “مادر پیشی کوچولو”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره مهربانی قصه شب"مادر پیشی کوچولو": هوا ابری و سرد بود. باد می آمد. لیلا و مادربزرگ به خانه بر...

قصه “زیر قارچ”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره رشدکردن قصه شب "زیر قارچ": روزی مورچه ای برای خودش گردش می کرد که ناگهان باران آمد، چه بارانی...

قصه لبخند چوبی – قسمت اول

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره ازخود گذشتگی قصه شب"لبخند چوبی ": آدم برفی چشم نداشت. دخترک دو تکه ذغال آورد و روی صورت او...

قصه “مهربانی”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره مهربانی قصه شب "مهربانی": مادرجان مادربزرگ علی نبود. مادربزرگ فریده هم نبود. مادربزرگ بابک هم نبود. او مادربزرگ پوپک...

بیشتر بخوانید

اگه میخوای عید 1400 هی “حوصلم سررفته!” نشنوی
کیدزی بازی رو نصب کن!