قصه “ابونواس”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره باهوش بودن اتیوپی یا حبشه یا آبیسینا در قاره آفریقا قرار گرفته است. نژاد بیشتر مردم گالا وامهر و...

قصه “خرگوش و موش”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره ترسیدن قصه شب"خرگوش و موش": خورشید تازه سر زده بود. خرس داشت به گردش می رفت. به خانه دوستش...

قصه “سوزان و سگش”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره فراموش کردن قصه شب "سوزان و سگش": یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکس نبود. توی دنیای بزرگ،...

قصه “پیرمرد غلغلی”

قصه کودکانه و آموزنده درباره  بخشنده بودن ژاپن کشوری است در قاره آسیا قرار دارد. دور تا دور آن آب است. ژاپنی ها مردمانی هستند...

قصه “گیاه کوچولو”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره دوستی قصه شب "گیاه کوچولو": صبح یکی از روزهای بهاری آفتاب مثل همیشه از پشت کوه بالا آمد و...

قصه بهمن ماه

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره ماه بهمن بهمن ماه یکی از پسران خورشید خانم بود. یکی از دوازده فرزندان او. خورشید خانم بهمن ماه را...

قصه “راپونزل”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره بدجنسی راپونزل یکی از قصه های معروف ادبیات کودکان اروپاست. کودکان اروپایی این قصه زیبا را بسیار دوست دارند. قصه...

قصه “باغچه گلهای آفتابگردان”

 قصه ای کودکانه و آموزنده درباره بخشش بومیان آمریکا اولین گروه از مردمانی بودند که در سرزمین آمریکا زندگی می کردند. این مردم آداب و...

قصه “گنجشکی که می گفت چرا؟”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره سوال پرسیددن قصه شب "گنجشکی که می گفت چرا؟": بهار بود. گنجشکی توی لانه اش سه تا تخم گذاشته...

قصه “اولین پرواز”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره شبیه بودن قصه شب "اولین پرواز": در لانه ای، میان پیچک های قدیمی کنار باغ، گنجشک کوچولو سر از...

بیشتر بخوانید