قصه “کاناهنا”

قصه ای کودکانه درباره عاقل بودن بومیان آمریکا اولین ساکنین قاره آمریکا بودند. آنها چهار هزار سال پیشن از اسیا به این قاره آمدند. بومیان...

قصه “مسابقه گوزن و خرگوش”

قصه ای کودکانه درباره تقلب نکردن قصه شب"مسابقه گوزن و خرگوش": یک روباه و خرس با هم دوست بودند. آنها هر دو با هم می دویدند...

قصه “فرار حیوان ها”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره شایعه هندوستان سرزمین بزرگی است که در قاره آسیا قرار گرفته است. در این کشور دین های مختلفی مانند...

قصه “گل نیلوفر مهربان و هفت جواهر رنگین کمان”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره خوبی کردن تونس کشوری در شمال قاره آفریقاست. بیشتر مردم تونس را عربها تشکیل می دهند، ولی اقلیتهای بربر...

شعر زیبای سلام ؛ آموزش سلام دادن به کودک

شعر زیبای سلام ؛ آموزش سلام دادن به کودک : آموزش سلام دادن به کودک با شعر میتواند برای مادران و مربیان عزیز راحت تر...

قصه “فداکاری هوشی”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره فداکاری قصه شب"فداکاری هوشی": یکی از روزهای گرم تابستان بود. هوشی که یک سگ گله بود در دشت به...

قصه “شیر و پشه ها”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره غرور بیجا قصه شب"شیر و پشه ها": یک روز تابستان شیر خیلی تشنه شد، اما گرمای خورشید همه آب...

قصه “شغالی که می خواست طاووس شود”

قصه ای کوکانه و آموزنده درباره فریب دادن مثنوی معنوی یکی از کتاب های ارزشمندی است که شاعر آن مولوی است. مولوی یکی از شاعران...

قصه “پیرزنی که می خواست تمیزترین خانه دنیا را داشته باشد”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره تمیزی نوزده فروردین مصادف با روز جهانی بهداشت است. قصه شب "پیرزنی که می خواست تمیزترین خانه دنیا را داشته...

قصه “مادر پیشی کوچولو”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره مهربانی قصه شب"مادر پیشی کوچولو": هوا ابری و سرد بود. باد می آمد. لیلا و مادربزرگ به خانه بر...
اگه میخوای عید 1400 هی “حوصلم سررفته!” نشنوی
کیدزی بازی رو نصب کن!