قصه “موش روستایی و موش شهری”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره زندگی خوب موش روستایی و موش شهری یکی از افسانه های معروف دنیاست. بیشتر فرهنگ ها و میلت ها...

قصه “کلاه مهربانی”

قصه ای آموزنده و کودکانه درباره کمک به دیگران قصه شب"کلاه مهربانی": صبح زود بود. یک صبح پاییزی و زیبا. فیل کوچولو، زودتر از هر...

قصه “اوان جلیما”

قصه ای آموزنده و کودکانه درباره صبر و آرامش داشتن آفریقا یکی از پنج قاره کره زمین است. بزرگ ترین کشور آن، سودان و کوچک...

قصه “دریانورد”

قصه ی دوست های جدید دریانورد گاری، دریانوردی بود که کشتی نو و قشنگی داشت! روزی گفت: «دریانوردی می کنم و تمام دنیا را می...

قصه “راست و دروغ”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره راست و دروغ گفتن قصه شب "راست و دروغ": پسرک و دخترک مشغول بازی بودند... پسرک یک سری کامل تیله...

قصه “یک لیوان آب خنک”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره اسراف کردن قصه شب"یک لیوان آب خنک": لیلی یک روز صبح وقتی دست و صورتش را شست، یادش رفت...

قصه ” خرداد ماه “

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره ماه خرداد قصه شب " خرداد ماه ": خورشید خانم توی آسمان به این سو و آن سو نگاه...

قصه “ترب خیلی خیلی بزرگ”

قصه ای درباره ی یک دست صدا ندارد روزی بود، روزگاری بود. خانه ای بود و باغی بود. پدربزرگی بود و مادربزرگی. مادری بود و...

قصه “بره کوچولو و گرگ”

قصه ای کوکانه و آموزنده درباره تیزهوشی قصه شب "بره کوچولو و گرگ": یکی بود، یکی نبود. کنار یک رودخانه، توی یک مزرعه، بره کوچولویی...

قصه “روباه و مرد آسیابان”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره خوبی کردن آذربایجان سرزمینی کوهستانی در ایران است. مردم این سرزمین قبل از اسلام پیرو آیین های مهرپرستی، زردشتی...
اگه میخوای عید 1400 هی “حوصلم سررفته!” نشنوی
کیدزی بازی رو نصب کن!