باد یکی از برگ هایی که خوک در حال جمع کردنش بود رو به اتاق ماشا می بره و خوک برای برداشتن اون برگ یواشکی به اتاق ماشا میره….

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید