کم پیش میاد باعث به هم ریختگی های این جنگل کسی غیر از ماشا باشه. اما خوشبختانه میشه گفت استثناً در قسمت پنجاه و پنجم این دختر کوچولوی بیچاره بی تقصیره و قصد کمک هم داره!

مجموعه کامل ماشا و میشا را اینجا ببینید

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید