این جنگل بدون ماشا جنگل نمیشه! البته خوشبختانه هیچ کس هم به غیر از میشا امکان نداره بتونه شیطنت ها و خرابکاری های ماشا رو تحمل کنه… ماشا برگشت!

مجموعه کامل ماشا و میشا را اینجا ببینید

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید