در این قسمت خرس نمونه ی اولیه خودش و ماشا رو شبیه سازی می کنه. اما حوادثی اتفاق میفته که جای ماشا با نمونه ی غار نشینش عوض میشه و …

مجموعه کامل ماشا و میشا را اینجا ببینید

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید