منم دست و پا میخوام! در این قسمت از کارتون Larva ، کرم ها به این نتیجه میرسن که چقدر خوب میشد اگر دست و پا داشتن! به همین دلیل تصمیم میگیرن برای خودشون دست و پا بسازن.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید