در این قسمت از کارتون Larva کرم ها از دست یه موش فرار می کنن و قایم میشن. اما کرم شب تاب با تابیدنش توی تاریکی، برای همه ی حشره ها دردسر درست می کنه.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید