اول یه لیوان آب بزارین کنارتون بعد این قسمت از کارتون Larva رو ببینید! چون دیدن تشنگی و بدشانسی این دو تا کرم وقتی که میخوان از شیر آب آتش نشانی آب بخورن ، ناخوداگاه شما رو هم خیلی تشنه خواهد کرد.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید