معرفی کتاب سفر به شمال سحرآمیز

درباره کتاب پاداش شاهزاده: از مجموعه کتاب های  دزدان دریایی تصادفی ۱ می باشد. برای پشیمانی دیر شده بود. اوضاعم از قبل بدتر شده بود،...

معرفی کتاب اتولین و آقای مانروی گم‌شده

درباره کتاب اتولین و آقای مانروی گم‌شده: از مجموعه کتاب های اتولین ۳ می باشد. اُتولین براون و بهترین دوستش، آقای مانرو، معمولاً از...

معرفی کتاب دروازه

درباره کتاب دروازه: از مجموعه کتاب های دوزخیان ۱ می باشد. ساموئل جانسونِ جوان و ماجراجو قصد دارد ابتکار عمل به خرج بدهد و...

معرفی کتاب پسری که فریاد کشید: «ماهی»!

درباره کتاب پسری که فریاد کشید: «ماهی»!: از مجموعه کتاب های فیزلبرت استامپ ۳ می باشد. وقتی ماهی، یا همان شیرماهی سیرک گم می‌شود،...

معرفی کتاب درباره‌ی «فضا و زمان»

درباره کتاب درباره‌ی «فضا و زمان»: از مجموعه کتاب های پرسش‌های خیلی خیلی مهم 4 است. تا حالا آرزو داشته‌ای در زمان سفر کنی؟ یا...

معرفی کتاب درباره‌ی «دانش»

درباره کتاب درباره‌ی «دانش»: از مجموعه کتاب های پرسش‌های خیلی خیلی مهم 3 است. دوقلوهای همسان، ژن‌های کاملاً یکسانی دارند. توی دوروبری‌هایتان آدم‌های دوقلو سراغ...

معرفی کتاب درباره‌ی «من»

درباره کتاب درباره‌ی «من»: از مجموعه کتاب های پرسش‌های خیلی خیلی مهم 2 است. تا حالا به این فکر کردی که تو کی هستی و...

معرفی کتاب درباره‌ی «زندگی»، «جهان» و «همه‌چیز»

درباره کتاب درباره‌ی «زندگی»، «جهان» و «همه‌چیز»: از مجموعه کتاب های پرسش‌های خیلی خیلی مهم است. تابه‌حال در یک شب پُرستاره به آسمان نگاه کرده‌اید...

معرفی کتاب خانه‌ای روی پل

درباره کتاب خانه‌ای روی پل: زندگی در خیابان‌های پررفت‌و‌آمد هند اصلاً  آسان نیست. دو خواهر فراری داستان ما، ویجی و روکو جایی را که...

معرفی کتاب دختر نارنج و ترنج

درباره کتاب دختر نارنج و ترنج: قصه‌هایی از ادبیات شفاهی ایران است. شاهزاده‌ای نیرومند و بزگ با آرزوی پیرزنی عاشق دختر نارنج و ترنج...