معرفی کتاب یک غم کوچک

درباره کتاب یک غم کوچک: دختر کوچولو غمگین است. مادر مهمان دارد و به او بی توجه است. او هم تصمیم می گیرد برود...

معرفی کتاب کلید کوچولو

درباره کتاب کلید کوچولو: کلید کوچولو به همراه پدر و مادرش از جاکلیدی آویزان هستند. کلید پدر در خانه و کلید مادر در کمد...

معرفی کتاب کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد

درباره کتاب کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد: کاکل قرمزی، جوجه کوچولو می‌خواهد بخوابد، از پدرش می‌خواهد تا برایش قصه بخواند. اما هر بار...

معرفی کتاب سار کوچولو نمی‌تواند پرواز کند

درباره کتاب سار کوچولو نمی‌تواند پرواز کند: کلوین یک سار است که همراه گروهی از سارها زیر لبه‌ی بام انباری قدیمی زندگی می‌کند. او...

معرفی کتاب روزی که همه چیز خوب می شود

درباره کتابروزی که همه چیز خوب می شود: برونو، موش خرمایی، پس از بیدار شدن از خواب زمستانی به جست و خیز می پردازد...

معرفی کتاب یک توپ برای همه

درباره کتاب یک توپ برای همه: مولی، فِردی، هنری و مکس توپ بازی می‌کنند. "ریکو" توپ آن ها را برمی دارد و بازی را...

معرفی کتاب مهمان برای خرس

درباره کتاب مهمان برای خرس: کتاب مهمانی برای خرس» داستان خرسی است که از مهمان خوشش نمی آید و به همین دلیل روی در...

معرفی کتاب الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه

درباره کتاب الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه: آموزش الف با، پایه ی آموزش زبان خواندن و نوشتن است. در جامعه ی ما این اندیشه جا افتاده...

معرفی کتاب اما می خندد

درباره کتاب اما می خندد: در این کتاب نوزاد و نوپا با کارهایی که اِما را خوشحال کرده است، آشنا می‌شود. کودک با حس شادی...

معرفی کتاب اما گریه می کند

درباره کتاب اما گریه می کند: در این کتاب نوزاد و نوپا با حس غمگین و ناراحت شدن آشنا می‌شود و باهمذات پنداری با...

بیشتر بخوانید

اگه میخوای عید 1400 هی “حوصلم سررفته!” نشنوی
کیدزی بازی رو نصب کن!