معرفی کتاب کلید کوچولو

درباره کتاب کلید کوچولو: کلید کوچولو به همراه پدر و مادرش از جاکلیدی آویزان هستند. کلید پدر در خانه و کلید مادر در کمد...

معرفی کتاب کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد

درباره کتاب کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد: کاکل قرمزی، جوجه کوچولو می‌خواهد بخوابد، از پدرش می‌خواهد تا برایش قصه بخواند. اما هر بار...

معرفی کتاب سار کوچولو نمی‌تواند پرواز کند

درباره کتاب سار کوچولو نمی‌تواند پرواز کند: کلوین یک سار است که همراه گروهی از سارها زیر لبه‌ی بام انباری قدیمی زندگی می‌کند. او...

معرفی کتاب روزی که همه چیز خوب می شود

درباره کتابروزی که همه چیز خوب می شود: برونو، موش خرمایی، پس از بیدار شدن از خواب زمستانی به جست و خیز می پردازد...

معرفی کتاب مهمان برای خرس

درباره کتاب مهمان برای خرس: کتاب مهمانی برای خرس» داستان خرسی است که از مهمان خوشش نمی آید و به همین دلیل روی در...

معرفی کتاب کاش من یک ….بودم

درباره کتاب کاش من یک ....بودم: کودکان زمانی که با کوچکترین دشواری روبرو می شوند برای نمونه فرزند جدیدی به خانواده اضافه شود یا...

معرفی کتاب بچه‌ی آدم

درباره کتاب بچه‌ی آدم: برای پشیمانی دیر شده بود. اوضاعم از قبل بدتر شده بود، اولِ راه هم اسب داشتم و هم پول، اول...

معرفی کتاب زنده باد حقوق شهروندی

درباره کتاب زنده باد حقوق شهروندی: کتاب «زنده باد حقوق شهروندی» از مجموعه کتاب‌های شهروندان کوچک است. سیلوی ژیرارده در اثری داستانی به موضوعات...

معرفی کتاب ماهی بی‌قرار

درباره کتاب پاداش شاهزاده:  کتاب «ماهی بی‌قرار» داستان بچه‌ماهی پرانرژی و بازیگوشی به نام تیدلر است که هیجان کشفِ جهان اطراف‌اش را دارد. کنجکاوی‌های...

معرفی کتاب چه فکر خوبی مولی!

درباره کتاب چه فکر خوبی مولی!: انگار روز خوبی برای فکر کردن نیست! مولی نمی‌تواند شعر بنویسد و دوستانش، خرگوشی و غازی و قورقوری...