درباره کتاب نی‌ نی با چشمات می‌ بینی: نی‌ نی چشم‌ هایش را باز کرده و همه چیز را می‌ بندند. چشمهایش را می‌ بندد و همه جا تاریک می‌ شود. نی‌ نی با چشم‌ هایش می‌ بیند و مراقب آن‌ هاست. چون ارزش چشم‌ هایش را می‌ داند...
​روایت عاشقانه‌ های ادبیات فارسی برای نوجوانان
«وامق و عذرا» اثر میرزا محمد صادق نامی، افسانه‌ای است که تا به حال از سوی نویسندگان مختلف برای نوجوانان و جوانان بازنویسی شده است.  «وامق و عذرا» نام افسانه‌ای کهن است که ریشه یونانی دارد؛ و نخستین بار«عنصری» شاعر معروف دوره غزنویان آن را به نظم درآورد. داستان حکایتی...
نخستین کتاب های سیاه و سفید برای نوزادان
کتاب های سیاه و سفید «نگاه کن! نگاه کن! » و «سلام دنیا» از گونه کتاب‌ های تصویری سیاه وسفید هستند که برای تقویت حس دیداری نوزادان طراحی شده‌ اند. حس دیداری آخرین حسی است که در نوزاد به رشد کامل می‌رسد. دریافت‌های دیداری و تحریک سلول‌های مربوط به دیدن،...
معرفی کتاب من می‌ توانم بدون کمک غذا بخورم
درباره کتاب تاب من می‌ توانم بدون کمک غذا بخورم: کودک از زمانی که دستش را به داخل آستین فرو می‌کند یا از آستین بیرون می‌ کشد، یعنی از همان ماه‌های اول زندگی، می‌تواند در برخی کارهای خود مشارکت کند، اگر به او فرصت دهید. برای اینکه کودک خودش...
معرفی کتاب من می توانم ورزش کنم
 درباره کتاب من می توانم ورزش کنم: در مورد ورزش کردن و اعضای بدن است. کودک از ماه های اول زندگی خود میتواند در برخی از کارهای خود مشارکت کند اگر به او فرصت دهید. بگذارید کودک در موارد بی خطر آزمایش و خطا کند. مجموعه کتاب های ((من میتوانم))...