دوستان دانلود این کتب از سایت زیر بصورت رایگان می باشد می توانید در این ایام از وقت خود استفاده بهینه داشته باشید و در مسابقه بزرگ کتابخوانی هم شرکت داشته باشید.

سوالاتی از کتب معرفی شده استخراج و روز ۱۲ فروردین بارگذاری خواهد شد و شرکت کنندگان ار ۱۲ تا ۱۵ فروردین فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به آدرس زیر به سوالات پاسخ دهند

سایت دانلود کتب مسابقه: http://www.shahryarnews.ir

زمان: تا ۱۵ فروردین ۹۹

 

مسابقه کتابخوانی (در خانه بمانیم)
مسابقه کتابخوانی (در خانه بمانیم)

نمایش ها و رویدادهای کودکانه این ماه را با این لینک دنبال کنید…

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید