درباره کتاب چه و چه و چه یک بچه: روایت خرگوش خاله است که در دشت و باد زندگی می‌ کند. دشتی که در آن روباه‌ های دشمن هم زندگی می‌ کنند.

خرگوش خاله آبستن می‌ شود و ۹ بچه می‌ زاید. شمارش این بچه‌ ها با زبانی که در آن آوازی هم هست، کودکان را با پایه زبان شماردن که از ۱ تا ۹ باشد آشنا می‌ کنند؛ اما یادمان باشد که کودکان برای درک درست و نه طوطی‌ وار از شمارش باید در آغاز کار هر شماره را با پدیداری که شماره بر آن نهاده شده است، یک به یک برابری یا تناظر کند.

این بار خردسالان برابری کردن عددها را با بچه خرگوش‌ ها انجام می‌ دهند. ویژگی دیگر این روایت این است که هم افزودن و هم کاستن را در بستر روایتی داستانی به کودکان می‌ آموزد.

نکته مهم در آموزش شمارورزی به کودکان این است که آن‌ها در شناخت این دانش و رسیدن به بینش ریاضی نیازمند پرسیدن و اندیشیدن هستند. فضاهای آنتاگونستیک (مقابله و تضاد) به بچه‌ ها کمک می‌ کند افزون بر لذت از متن آهنگین در بستر تضادهای روباه و خرگوش خاله به نتیجه یا برآیند ستیز آنها نیز فکر کنند و در نهان خود آرزوی پیروزی خرگوش خاله بر روباه بدکار را داشته باشند.

مشخصات کتاب چه و چه و چه یک بچه

معرفی کتاب چه و چه و چه یک بچه

نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: هدی عظیمی

ناشر: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

گروه سنی: ۰ تا ۹ سال

سال نشر: ۱۳۹۲

به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید