درباره ی کتاب اولین روز مدرسه: کتاب اولین روز مدرسه داستان ساخته شدن مدرسه را از زبان خود مدرسه تعریف می کند. مدرسه ناراحت می شود از اینکه بچه هایی هستند که او را دوست ندارند، یا مدرسه را کثیف می کنند و با او بدرفتاری می کنند. اما در پایان روز مدرسه از آشنایی با بچه ها خوشحال می شود و ارتباط خوبی با آنها برقرار می کند.

نکته: مدرسه ی خانه ی دوم بچه هاست. و اگر بچه ها در خانه ی دوم خود احساس امنیت روانی نداشته باشند این خانه ی دوم می تواند به بدترین کابوس آنها تبدیل شود. همیشه داستان را از زبان بچه ها شنیده ایم این بار بچه ها از نگاه مدرسه خودشان را می بینند و متوجه اشتباهات خود می شوند و ارتباط بهتری با مدرسه برقرار می کنند.

مشخصات کتاب اولین روز مدرسه

معرفی کتاب اولین روز مدرسه
معرفی کتاب اولین روز مدرسه

موضوع: داستان/ارتباطات

نویسنده: ادم رکس

مترجم: آرزو قلی زاده

انتشارات: پرتقال

گروه سنی:  ۶ تا ۹ سال

قیمت :۱۲۰۰۰ تومان

تلفن فروش و پخش: ۸۸۳۵۶۴۳۶

[irp posts=”12061″ name=”معرفی کتاب بابانوروز و انتظار”]

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید