درباره کتاب افسانه‌ی غول‌ دست‌کج و چهار افسانه‌ی دیگر:  یکی بود، یکی نبود. یک غول بود که توی جنگل کاج بود. دستش کج بود. راه که می‌رفت، دستِ کجش می‌رفت توی خانه‌ی غول‌ها. یواشکی چیزی را کِش می‌رفت و به‌جایش میوه‌ی کاج می‌گذاشت. غول‌ها هر روز می‌دیدند که خانه‌ها خالی می‌شوند. قایم شدند و فهمیدند کار کیست. گفتند: «یا دست کجت را صاف کن، یا از اینجا برو!» اما دست‌کج، هر کار کرد، دستش به حرفش گوش نکرد و صاف نشد.

 مشخصات کتاب افسانه‌ی غول‌ دست‌کج و چهار افسانه‌ی دیگر:

معرفی کتاب افسانه‌ی غول‌ دست‌کج و چهار افسانه‌ی دیگر
معرفی کتاب افسانه‌ی غول‌ دست‌کج و چهار افسانه‌ی دیگر

گردآوری و تنظیم:

مترجم:  لاله جعفری

انتشارات:  هوپا

تصویرگر: حسن عامه‌کن

گروه سنی: ۵ تا ۸ سال

 

به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید