خانه نویسندگان نوشته های اکرم کردلو

اکرم کردلو

427 نوشته ها 0 نظرات
دانشگاه مدیریت صنعتی خوندم، اما به خاطر علاقه ام به زبان انگلیسی به مترجمی روی آوردم. عاشق یادگیری زبان های جدید هستم. زیاد سریال تماشا می کنم چون این فرصت را برام فراهم می کند که اول با زبان و بعد با فرهنگ ملل های دیگر آشنا بشم. بودن و زندگی کردن در این سیاره ی زیبا یک فرصت تکرار نشدنی و زیباست و من اینجا هستم تا یاد بگیرم ... تجربه کنم و لذت ببرم...