قصه “شاهزاده خانم باران”

قصه ای کودکانه درباره رویا داشتن قصه شب "شاهزاده خانم باران": پدر مرخصی داشت و می خواست با عموها و پسرعموها به ماهیگیری برود. مادر...

قصه “عنکبوت گرسنه و لاک پشت”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره بدجنسی عنکبوت گرسنه و لاک پشت یک افسانه آفریقایی است. مردم آفریقا افسانه ها قصه های بسیار زیبایی دارند....

قصه “من مورچه نیستم”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره قوی بودن قصه شب "من مورچه نیستم": یکی بود، یکی نبود. موش کوچولویی به اسم موشی بود که با...

قصه “گنجشک تنبک زن”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره بخشندگی "گنجشک تنبک زن" یکی از قصه‌های ایرانی است که در شهرها و روستا های مختلف ایران به شکل‌...

قصه “اگر گفتی چیست”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره حدس زدن قصه شب"اگر گفتی چیست":  صبح بود. لیلا وارد کودکستان شد. بعضی از بچه ها زودتر از او...

قصه “کی گفت میاو”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره جست و جو کردن قصه شب"کی گفت میاو": یک توله سگ کنار کاناپه خوابیده بود. یک دفعه توی خواب...

قصه “پیدایش ماهی ها”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره فریب خوردن قصه شب "پیدایش ماهی ها" : در روزگاران خیلی خیلی دور خورشید فرزندان زیادی داشت. هر روز...

قصه “خواب نسیم”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره دوست داشتن روز درختکاری قصه شب "خواب نسیم": نسیم صبح زود از خواب بیدار شد. به سراغ مادرش رفت که...

قصه “من آرزو دارم”

قصه ای کودکانه و آموزنده درباره آرزو کردن قصه شب "من آرزو دارم": نوید از پدرش پرسید:"آرزو یعنی چه؟" پدر کمی موهایش را خاراند و...

قصه “۱۵۰ روپیه”

  پاکستان کشوری در آسیا است. بیشتر مردم آن مسلمان هستند. زبان مردم پاکستان اردو و انگلیسی و واحد آن روپیه است. سرزمین پاکستان در...
اگه میخوای عید 1400 هی “حوصلم سررفته!” نشنوی
کیدزی بازی رو نصب کن!