انیمیشن Laughing Baby with Family از سری ای بی سی کیدز لذت خندیدن با اعضای خانواده را به کودک نشان می دهد. آن را با بچه ها تمرین کنید و به آنها آموزش دهید که وقتی کار بامزه ای می کنند نباید از خندیدن خواهر و برادرشان ناراحت شوند.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید