احترام قابل مطالبه نیست. با این حال ما برای جلب احترام کودکان همین کار را می کنیم. زندگی خانوادگی بدون احترام پیش نمی رود، اما هر چقدر که بیشتر به کودکان فشار بیاوریم کمتر نتیجه می گیریم. پس راه حل چیست؟ چرا با وجود احترام به نظرات کودک، در مسیر درست قرار نمی گیرند؟ چه برنامه ای می تواند کمک کننده باشد؟

برای این سوال ها جواب راحتی وجود ندارد، اما راهکار های مناسبی وجود دارد. ابتدا سعی کنید مقداری عقب نشینی کنید .خانواده ها اردوگاه نظامی نیستند و هیچ قانون همه گیری برای اداره آن وجود ندارد .اگر می خواهید احترام کودکتان را جلب کنید این ده کار را انجام دهید:

۱۰ روش برای جلب احترام کودکان
۱۰ روش برای جلب احترام کودکان

۱- به کودکتان احترام بگذارید:

این روش از کودکی به کودک دیگر نتیجه متفاوت خواهد داشت، اما می دانید که اگر با کودکانتان با بی احترامی برخورد کنید، آن ها نیز همین طور با شما برخورد خواهند کرد. به عنوان والدین باید بدانیم که با رعایت احترام کودکان می توانیم احترام به بزرگترها را به کودکانمان بیاموزیم.

۲- به مادرانشان احترام بگذارید:

رابطه بین والدین است که می تواند زمینه یک خانواده پویا تر را ایجاد کند. وقتی که کودکان شاهد رفتار محبت آمیز و عاشقانه پدر و مادر با هم باشند -علی رغم اختلافاتشان- الگوی مناسبی برای آن ها ایجاد می شود. از سوی دیگر وقتی کودکان شاهد باشند که پدر و مادر احترام یکدیگر را حفظ نمی کنند، جلب احترام آن ها هم بسیار سخت خواهد شد.

۳- ثابت قدم باشید:

کودکان باید عواقب کارهایشان را بدانند. بی ثباتی از جانب والدین ،کودکان را سردرگم رها می کند. ثبات راهنمای آن ها است.

۴- پی گیری کنید:

یا به عبارت دیگر راستش را بگویید.به این معنا که قبل از مشخص کردن عواقب برای کارهای او ،با دفت فکر کنید، چون همین که در پی گیری عواقب آن ها پیگیر نباشید اعتبار و احترام شما از بین می رود.

۵- بیشتر، وقتتان را صرف آموزش عشق ورزی کنید به جای آموزش قوانین:

کودکانی که رابطه بین عشق و انضباط را آموخته اند ،راحت تر از کودکانی که در محدوده قوانین محبوس شده اند، می توانند عواقب را قبول کنند .عشق، احترام را مطالبه نمی کنند بلکه خود احترام می آورد.

۶- با راستی و درستی زندگی کنید:

کودکان، مشاهده گران ماهری هستند. رعایت اخلاق در کار، پرداخت قبوض ،سخاوت و بخشندگی ،کمک به دیگران، خوب صحبت کردن پشت دیگران و غیره . این ها خصایص هستند که شخصیتی را می سازند و تقویت می کنند که کودکانمان برای آن احترام قائل می شوند.

۷- یک خانواده باشید:

آیا این خانواده ای است که به نظرتان سزاوار بهترین هاست؟ آیا اعضای خانواده شما مانند یک خانواده عمل می کنند؟ این اهمیت زندگی خانوادگی را نشان می دهد.با هم غذا بخورید، باهم به مسافرت بروید ،با هم بازی کنید.

۸- مانند یک رهبر عمل کنید:

فقط با زبان علاقه خود را نشان ندهید، عشق خود را به صورت تمام و کمال نشان دهید. والدین رهبران خانواده اند و یک روش رهبری علاقه تمام عیار است. به کودکانتان خدمت کنید ،خواسته های آن ها را بشنوند و به آن ها اهمیت بدهید.

۹- سعی نکنید که دوست آن ها باشید:

این ممکن است سخت باشد، چون ما بسیار علاقه مندیم که کودکانمان ما را دوست بدارند. اما هدفمان نباید این باشد.نگران نباشید که شما را دوست داشته باشند ،به جای آن مانند یک پدر عمل کنید. دوست داشته شدن ،هدف اصلی شما به عنوان پدر و مادر نیست، مگر نه؟ هدف اصلی شما ،عشق ورزیدن و حفاظت از آن هاست. آنچه که برای آن ها بهتر است انجام دهید حتی اگر آن ها موافق نباشند.

۱۰- حقیقت را بگویید:

منظور ما تنهاراستگویی در چهارچوب کلمات نیست، حقیقت را درباره اعتقاداتتان بگویید- و سپس بدون ترس آن ها را ادامه دهید، درباره ارزش هایتان حقیقت را بگویید و با این ارزش ها زندگی کنید، درباره عشقتان حقیقت را بگویید- و سپس با تمام تواناییتان عشق بورزید .صاف و صادق باشید، بگذارید موهبت ها و استعداد هایتان ظهور پیدا کنند، تمام تلاشتان را بکنید که خودتان باشید. کودکانتان هیچ چیز بیشتر از خود واقعیتان را دوست ندارند.

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید