مردم و مسئولان محلی در برخی ایالات آمریکا در تلاش برای ممنوع کردن استفاده کودکان زیر ۱۳ سال از گوشی هوشمند هستند.

مردم ایالت کلورادو قصد دارند با برگزاری انتخابات محدودیت سنی برای خرید تلفن همراه توسط بچه ها وضع کنند تا جلوی استفاده از این ابزار را توسط آنان بگیرند.

آمریکایی ها دنبال ممنوعیت استفاده کودکان از گوشی هوشمند
آمریکایی ها دنبال ممنوعیت استفاده کودکان از گوشی هوشمند

بر اساس پیشنهاد یاد شده از سال ۲۰۱۸ فروش گوشی های هوشمند به افراد زیر ۱۳ سال در این ایالت ممنوع خواهد بود. حامیان این طرح نیاز به جمع آوری ۳۰۰ هزار امضا از مردم محلی دارند تا بتوانند به این منظور انتخاباتی ایالتی برگزار کنند.

در طرح یاد شده پیش بینی شده که فروشندگان گوشی های هوشمند حتما سن خریداران کم سن و سال را بپرسند و گزارش هایی ماهیانه نیز در این زمینه به اداره درآمد کلورادو تقدیم خواهد شد.

فروشندگانی که از این قانون تخطی کنند، ابتدا اخطار می گیرند و در صورت تکرار تخلف ۵۰۰ دلار جریمه خواهند شد. علت اصلی تلاش برای تصویب چنین قانونی در کلورادو خطرات استفاده از گوشی های هوشمند برای مغز افراد کم سن و سال است.