گردش روز خانواده چاپارخانه

گردش روز خانواده چاپارخانه

زمان: پنجشنبه و جمعه، هشتم و نهم مهرماه

ساعت: ۱۱ لغایت ۱۶

مکان: یکی از باغ‌های تهران و پارک جمشیدیه

آدرس: نیاوران، فیضیه

در پایان هفته (هشتم و نهم مهرماه) روز خانواده است. در روزهای پنجشنبه و جمعه سایت چاپارخانه برنامه‌هایی را در طبیعت خواهد داشت. همۀ خانواده‌ها می‌توانند در این گردش با هماهنگی قبلی، همراه چاپارخانه شوند. شماره تماس جهت هماهنگی: ۰۹۱۲۲۵۴۱۱۳۲ و ۰۹۱۲۵۱۲۴۱۵۱

همراهان این برنامه، روز پنج شنبه به باغی خواهند رفت، ناهار رو در طبیعت خورده و با حضور آقای شب خوان بازی‌های گروهی را تجربه خواهند کرد. و همین طور با حضور خانم فراهانی به گپ و گفت خواهند نشست.
برنامه هنر در طبیعت هم با حضور خانم خاکپور اجرا خواهد شد .
روز جمعه نیز به پارک جمشیدیه خواهند رفت، ناهار را در دامان طبیعت خواهند بود. و بازی های گروهی با حضور آقای شب خوان و گپ و گفت با خ��نم فراهانی و با خانم خاکپور هنر در طبیعت رو تجربه خواهند کرد.
در ضمن، پدربزرگ و مادربزرگ‌ها مهمانان افتخاری این گردش خواهند بود.

 

[mappress mapid=”34″]