بر اساس تحقیقات جدید کودک ۶ ماهه به خواندن کتاب توجه دارد و خواندن کتاب برای آن موجب افزایش دامنه لغت و مهارت‌ های خواندن در سال‌ های آینده زندگی خواهد شد.

این تحقیق با شرکت حدود ۲۵۰ مادر و کودک و مقایسه گفتار آنان در سال‌های بعد انجام شد.

برای کودک ۶ ماهه کتاب بخوانید
برای کودک ۶ ماهه کتاب بخوانید

در این تحقیق نتایج و کمیت کتاب‌هایی که روزانه و یا هفتگی برای کودکان خوانده شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت و در مورد جذابیت آنها برای کودکان و تعامل کودکان با تصاویر کتاب‌ها سوال شد.

محققان تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی، کیفیت و کمیت مطالعه در سنین اولیه و پیش‌بینی مهارت‌ های گفتاری کودکان را در چهار سال بعد نیز ارزیابی کردند.

آنها دریافتند با خواندن کتاب از سنین نوزادی مهارت‌های گفتاری کودکان در سنین بالا ارتقا یافته که این پیشرفت ارتباط مستقیم با مطالعه در سنین نوزادی داشته و کودکان چهار ساله حتی قادر به نوشتن نام خود خواهند بود.