مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ورود به فضای مجازی بدون آموزش را سم مهلک دانست و افزود: خانواده ها بر استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی نظارت کنند.

حجت‌الاسلام محمد صادق مهرابی گفت: آموزش و نظارت خانواده، ضرورت استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی است.

نظارت خانواده ها بر استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی
وی گفت: فیلتر، پالایش و نظارت بر فضای مجازی در همه دنیا وجود دارد و در حال حاضر فیلترینگ هوشمند در کشور های پیشرفته رایج است. دشمن با تفکر غربی در فضای مجازی باعث بی بندوباری و ترویج خشونت می‌شود که باید فضای مجازی کشور مطابق با فرهنگ ایرانی اسلامی هدایت شود.

وی عنوان کرد: صیانت و نظارت در فضای مجازی باید جدی گرفته شود، خدمات توسعه پهنای باند و افزایش سرعت اینترنت در صورتی که با برنامه ریزی و مدیریت منطقی و اصولی نباشد منجر به تهدید جدی می‌شود.

وی افزود: اینترنت بدون فیلتر در حوزه کودک و نوجوان و خانواده نگران کننده است و ورود به فضای مجازی بدون آموزش اصولی سم مهلک است. مصونیت و ایمن سازی فضای مجازی راه کار منطقی تر است تا محدودیت کلی این فضا که می توان استفاده های مفیدی از آن صورت گیرد.

در این باره بخوانید  انتشار شماره دوم خردنامه