مهدهای کودکی برای نگهداری از کودکان مناسب هستند، چرا که در انتقال مطالب مربوط به حوزه‌های اخلاقی، دینی و غیره به کودکان موثر هستند.

جعفر بای آسیب شناسی اجتماعی با بیان اینکه کودکان زیر ۲ سال نباید مهد کودک بروند، اظهار داشت: کودک در سنین یک تا ۲ سالگی احتیاج بیشتری به آغوش مادر دارد. کودکان از ۲ تا ۶ سالگی بهتر می‌توانند محیط پیرامون خود را درک کنند. بنابرین خانواده، محیط اجتماعی و آموزش در نحوه شکل گیری رفتار و تربیت کودک موثر است.

کودکان زیر ۲ سال نباید مهد کودک بروند
کودکان زیر ۲ سال نباید مهد کودک بروند

بای با تاکید بر اینکه مهد کودک نباید تنها محل نگهداری کودک باشد، خاطر نشان کرد: مهدهای کودکی برای نگهداری از کودکان مناسب هستند، چرا که در انتقال مطالب مربوط به حوزه های اخلاقی، دینی و غیره به کودکان موثر هستند.

بای تصریح کرد: متاسفانه در برخی از مهدهای کودک تنها مسایل ظاهری از جمله مسایل بهداشتی و جسمانی به کودکان آموزش داده می‌شود، در صورتی که علاوه بر ویژگی های ظاهری، آموزش اصول اخلاقی نیز بسیار حائز اهمیت است.

این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: آموزش در مهدهای کودک باید به صورت هدفمند باشد و مطالبی که در برگیرنده مسائل روحی، اخلاقی و معنوی کودک باشد به آنها آموزش داده شود.

وی در خصوص تغذیه کودکان در مهدهای کودک تصریح کرد: کودکان در گروه همسالان بهتر می توانند غذا بخورند و این کار کم می کند تا کودک آداب غذا خوردن را نیز در جمع بیاموزد.

بای با تاکید بر اینکه کودک نباید از صبح تا شب در مهدکودک باشد، گفت: ساعت حضور کودکان در مهدهای کودک باید حداقل ۲ تا ۴ ساعت باشد، چراکه موجب خستگی و آشفتگی آنها می‌شود.