در مقیاس وسیعتری از بزرگسالان ، کودکان در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرتر هستند . با توجه به اینکه نوزادان و کودکان سریعتر از بزرگسالان نفس می کشند، این امر باعث جذب مقادیر بیشتری گازهای سمی و دیگر آلاینده های موجود در هوا در آنها می شود.آلودگی هوا ابتلا به آسم را در کودکان افزایش می دهد.کودکان همچنین به دلیل قد کوتاه تر، بیشتر در معرض آلودگی سطحی هوای محیطی قرار می گیرند.

علت دیگر جذب بالای آلاینده ها در نوزادان و کودکان تنفس آنان از راه دهان است که فیلتر طبیعی توسط بینی در آنها دیگر صورت نمی پذیرد و با حذف این فیلتر مقدار زیادی از آلاینده ها اجازه ی ورود به بدن را یافته و تآثیرات جبران ناپذیری بر سلامتی آنان می گذارد.

چرا کودکان در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرتر هستند ؟
چرا کودکان در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرتر هستند ؟

دیگر علت آسیب پذیری کودکان در برابر آلودگی هوا

اطفال در مقابل تاثیر منفی آلودگی هوا بر سلامتیشان مستعد تر می باشند زیرا سیستم ایمنی و اعضای بدن آنها هنوز کامل نشده است و در حال رشد است. به عنوان مثال، سربی که از طریق دم استنشاق می شود به آسانی در استخوانهای در حال رشد کودکان رسوب می کند. التهاب ناشی از آلودگی هوا مانع رسیدن اکسیژن و هوا ، از طریق منافذ باریک عبور هوا در بدن کودکان می شود.

همچنین به دلیل حساسیت بیشتر سیستم تنفسی در حال رشد کودکان، آنان در مقابل ابتلا به آسم یا سایر بیماریهای تنفسی دیگر آسیب پذیرتر می باشند

قرار دادن کودکان و نوزادان در معرض هوای مسموم می تواند در رشد سیستم های تنفسی اعصاب، غدد مترشحه ی داخلی و سیستم ایمنی آنان تآثیر منفی بگذارد و بعدها در زندگی ریسک سرطان را در آنها بالا ببرد.