درباره کتاب ​مرد حریص و فرشته‌ مرگ: «شعبان گریه‌ اش گرفت. زارزار شروع کرد به گریه کردن و گفت: «الان چه وقت آمدنت بود!‌ تا الان داشتم کار می‌کردم. شب و روز دویده‌ ام و جان کنده‌ ام. حالا می‌ خواهم بنشینم و زندگی کنم. این طرف و آن طرف بروم و از نتیجه زحمت‌هایم استفاده کنم. واقعا دلت می‌آید که در این موقع، من را از این دنیا ببری؟»

ولی عزارئیل به حرف‌های شعبان توجهی نکرد و خواست جانش را بگیرد. او باید مأموریتش را انجام می‌داد.
شعبان دست و پایش را گم کرده بود. با گریه و زاری گفت: «پس این‌طور!‌ تو باید در این زمان، جانم را بگیری؟!‌ ولی … من سیصد هزار دنیار پول دارم. اگر می‌خواهی صدهزار تای آن را به تو می‌دهم. فقط به من سه روز مهلت بده. آن وقت بیا و جانم را بگیرد.»
ولی عزرائیل قبول نکرد.»

این کتاب ششمین جلد از مجموعه ۱۲ جلدی «قصه‌ های تصویری از الهی‌ نامه» است.

کتاب ​مرد حریص و فرشته‌ مرگ به بازار کتاب رفت

نویسنده: مژگان شیخی

تصویرگر: حسن عامه‌ کن

ناشر: قدیانی

گروه سنی: ۱۰ تا ۱۲ سال

قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

 

به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید